Проведе се заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите към БСК Проведе се заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите към БСК
25.10.2018
Източник: БСК

Днес, 25 октомври 2018 г., в  Българска стопанска камара се проведе заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите.

Заседанието бе открито от изпълнителния председател на БСК Радосвет Радев и започна  с минута мълчание в памет на г-н Божидар Данев.

По време на заседанието бе актуализиран съставът на НСОК с 8 нови членове и бе приет отчетът на извършеното до момента по проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“.

В дневния ред на срещата бе и утвърждаването на разработените секторни компетентности модели в дейностите „Строителство“, „Добивна промишленост“, „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия“, „Производство на части и принадлежности за автомобили“, „Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати“, както и актуализираните секторни модели в останалите 20 сектора от инфраструктурата на националната система MyCompetence.