Проведе се среща на работния екип по проект Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България Проведе се среща на работния екип по проект "Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България"
18.05.2017

По време на срещата се дискутираха обхвата, целите и необходимите резултати и ресурси по проекта, като бяха набелязани и основните области за развитие. ...

Източник: БСК

още »
Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения
16.05.2017

Интервю с Томчо Томов, в което той разказва за това какво е успехът и какви проблеми има в българското образование и пазар на труда. ...

Източник: Bloomberg TV

още »
Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя
03.05.2017

Преживяванията на служителите е най-общо сумата от възприятията им за различните интеракции, които имат с организацията, в която работят. Това включва всичко, което получават по време на престоя си в дадената компания, и което се отразява на когнициите и ...

Източник: PeopleStrategy

още »
МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
03.05.2017

На сайта на МОН е публикуван проектът за План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. ...

още »
Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал
30.03.2017

Бизнес условията се променят и отправят поредните нови предизвикателства, а в тази нова среда успехът и напредъкът на компаниите се препятстват не от технически, а от социални (човешки) и икономически фактори. ...

Източник: БСК

още »
Обучение за обучители Обучение за обучители
28.03.2017

Електронното обучение за обучители е налично на платформата MyCompetence. То Ви дава възможност да се научите как да планирате и да проведете едно обучение без значение от тематиката му, като фокусът е върху спецификите на обучението при възрастни хора. ...

Източник: БСК

още »
«3456789101112...59»