Безалкохолни напитки

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице, създадено за осъществяване на дейност в частна полза по реда на Закона юридическите лица с нестопанска цел със седалище в гр.София и адрес на управление: ул."Цар Симеон" №82 вх.В, учредена на 20 декември 1995 г.


Предметът на дейност на  Асоциацията е: осъществяване на дейности , свързани с подпомагането, защитата и насърчаването на правата и интересите на предприятията, извършващи дейност, свързана с производството и бутилирането на безалкохолни напитки, сокове, трапезни и минерални води.


В нея членуват юридически и физически лица, които упражняват дейност, свързана с производството и бутилирането на безалкохолни напитки, сокове, трапезни и минерални води, а така също фирми производители на опаковки, суровини и материали за безалкохолната промишленост, учебни и научни институти със сходен предмет на дейност.


Целите на организацията са:


За целта Асоциацията предприема мерки за:


Контакти:

София, ул. Цар Симеон №82, вх.В

Тел.02 9832422, 02 9832687, факс 02 983 3682

е-mail: bsda@techno-link.com

www.bsda-bg.org